Distribuce

06.03.2014 20:21


 

Direktmarketing se už 20 let těší obrovskému rozmachu po celém světě. Stále více lidí se rozhodne nastartovat své podnikání na tomto

rostoucím trhu. WELLSTAR je prvořadým výběrem pro každéhokdo by se
chtěl osamostatnit v oblasti Network. Všichnikteří si hledají reálnou
alternativukteří si kladou otázku"kde funguje obchod správně", "kde
funguje celá koncepce a kde najdu cestu vedoucí k dlouhotrvajícímu
úspěchu"Odpověď je jednoduchá: u" WELLSTAR "Právě proto se k nám
přidává stále více manažerů a nových partnerů.
Úvod do světa nejmodernějších online zařízení
Pomocí WebStartWELLSTAR odpovídá nové generace Networker!
WebStart garantuje nejjednodušší způsob vybudování tohoto
segmentuV segmentu konečných spotebiteľov se již nyní 50% příjmů
realizuje on-line, prostřednictvím WebStartToto je jediný průkopník
v celém segmentu. WebStart umožňuje souběžně i vybudování
jednoduchého partnerského kruhu.
Fungující online koncepce a online nástroje poukazují natože
pomocí WebStart může každý snadno a rychle vydělávat.